Kogemusseminar Võrumaal

29. novembril oli Liikuma kutsuva kooli VUNK meeskond kogemusseminaril Võrumaal. Külastati Antsla Gümnaasiumi, Kreutzwaldi Kooli ja Rõuge Põhikooli.

Meie koolis veedetud kaks tundi olid tihedalt tööd täis. Esmalt andis direktor Katrin Martinfeld väikese ülevaate meie kooli eesmärkidest ja tegevustest. Siis siirduti aula ette, kus olid üles pandud klasside VUNK kavad. Peale teist tundi on meie koolis organiseeritud liikumist soodustav vahetund, kus T.O.R.E. ja ÕE liikmed korraldasid tantsumaratoni.

Kella helisedes ruttasid õpilased tundi, külalised suundusid siseterviserajale. VUNKrada edukalt läbitud, koguneti auditooriumi, kus õppealajuhataja Kaja Simisker juhatas sisse meie kogemusseminari ja andis ülevaate liikumisega seotud sündmustest meie koolis. Vaadati Marko Kannimäe ja Joel Meeksi tehtud filmi, kus tutvustati meie püüdlusi koolipäeva jooksul õpilased enam liikuma saada. Sõna said Laura Lääts, Helina Kuusk, Ülle Anier, Irene Undrus ja Liivia Rebane. 
VUNK tiimi innustas väga külaliste poolt antud positiivne tagasiside.

Pilte külaskäigust.