Ettevõtlik kool

Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov mõtlemine, uuenduslik tunnetus, saavutusvajadus, unistused, tegutsemisjulgus ja vastutus. Ettevõtlikkus võib avalduda kõigis eluvaldkondades. Me saame ettevõtliku inimese puhul rääkida loovusest, uuendusmeelsusest, uudishimust, ambitsioonikusest ja vastutusest.

Ammu ei ole koolile hea laps see, kes vaikselt nurgas istub, kõik raamatutarkused pähe õpib ja ainult sellele mõtleb, kuidas vanematele ja õpetajatele meeldida. Koolis on oodatud noored, kes on uudishimulikud, küsivad palju, suudavad üksikult või rühmas teha uuenduslikke ettepanekuid, tahavad organiseerida ja korraldada ja samas suudavad ka vastutada.

Antsla gümnaasiumis on viimase õppeaasta jooksul palju muutunud. Oleme liitunud Ettevõtliku Kooli programmiga, mille moto on: „TAHAN – SUUDAN – TEEN.“

Õpetajad läbisid 2016. aasta jaanuaris ettevõtliku kooli baaskoolituse. Külastatud on mitmeid koole, et tutvuda edulugudega. Õpetajad käisid Kiviõli 1. Keskkoolis, kus on süsteemne tegevus ettevõtlikkuse edendamiseks; Konguta Koolis, kus on toimunud digipööre ja õpetajate, õpilaste ettevõtlikkus on toonud hulgaliselt tunnustust. Külastused Jõhvi Gümnaasiumis, TÜ Narva kolledžis ja Võru Riigigümnaasiumis on eelkõige innustuseks meile oma sisekeskkonna uudsuse ja erinevate lahenduste poolest.

Gümnaasiumi noored osalesid ettevõtlusnädala raames Võrumaa noorte ettevõtluspäeval. Noortele on ettevõtlusest ja karjäärist rääkimas käinud mitmed külalislektorid, viimane esineja oli Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu juhatuse liige Ingrid Ulst. Õpilasesinduse liikmed osalesid ÕE regionaalkoolitusel ja Alumni Estonia ettevõtluskoolitusel.

Muudetud on kooli keskkonda. Koolis on mitmed ettevõtlikkust ja loovust soosivad ruumid. Särasilmseid tegutsejaid ootab innovatsiooni värkstuba, mängutuba ja uued ainekabinetid, kasutada on tahvelarvutid. Eelmisel õppeaastal katsetasime mitmeid metoodilisi uuendusi: lõimingupäev, töötubadepäev, lahtised tunnid, liikuma kutsuvad õppetunnid, mis kõik rõõmuga vastu võeti. Käesoleval õppeaastal lisanduvad VOSKi päev ja e-õppepäev.

Koolipere on liitunud mitmete projektidega, mis annavad tegutsemisvõimalusi nii suurtele kui ka väikestele. Oleme Tervist edendav kool, Liikuma kutsuv kool, Kiusamisest vaba kool, meie koolis on T.O.R.E. liikumine.

Ettevõtlikkust on käsitletud ka riiklikus õppekavas üldpädevusena. Samuti läbivates teemades on tähtsaks kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

Ettevõtliku Kooli projekti kohta saab rohkem teada veebilehelt.

Hindamisjuhend õppeasutusele ettevõtliku õppe standardi hindamistegurite tasemete määramiseks